polska wersjaenglish versionspain versionrussian version
ICE GROUP
Formularz zamówienia katalogu

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ICE Group Sp. z o.o.. Podanie danych jest dobrowolne.
 
Obowiązek Informacyjny:
Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ICE Group Sp. z o.o.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - odo@onet.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług własnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni
4) kategoria danych osobowych: dane kontaktowe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z: formularze na stronie Internetowej
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na potrzeby profilowania
 
góra strony  góra strony