polska wersjaenglish versionspain versionrussian version
ICE GROUP
Dotacje z UE

Jumbo Robot 6 w naszej ofercie.

 

W roku 2013 zakończyliśmy realizację projektu pn. „Wdrażanie i komercjalizacja innowacyjnej zrobotyzowanej maszyny dozująco-dekorującej własnej konstrukcji pn. Jumbo Robot 6” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu: Badania i rozwój technologiczny (B+R), Innowacje i przedsiębiorczość; Działania: 2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP, Poddziałania 3: Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP.

Projekt polegał na uruchomieniu produkcji innowacyjnej zrobotyzowanej maszyny dozująco-dekorujacej własnej konstrukcji pn. Jumbo Robot 6, utworzeniu odrębnej strefy produkcji wysokozaawansowanych rozwiązań technicznych, uruchomieniu dalszych prac B+R związanych z tym typem maszyny.

Realizacja projektu pozwoli także zaoferować 3 nowe zespoły maszyn:
1. Frosto 800 wraz z maszyną Jumbo Robot 6,
2. Frosto 1200 wraz z maszyną Jumbo Robot 6,
3. EXPERT LVF wraz z maszyną Jumbo Robot 6,

 

www.rpo.silesia-region.pl

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Wartość projektu: 869.733,00 zł
Dofinansowanie: 353.550,00 zł
 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl  

 


 

Nowe maszyny w naszej ofercie

 

W roku 2013 zakończyliśmy realizację projektu pn. „Uruchomienie seryjnego montażu innowacyjnych maszyn własnej konstrukcji z wykorzystaniem inteligentnego systemu zarządzania produkcją przemysłową” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu: Badania i rozwój technologiczny (B+R), Innowacje i przedsiębiorczość; Działania: 2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP, Poddziałania 4: Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.

Projekt polegał na rozbudowie zakładu o nową halę produkcyjną, wdrożenie innowacyjnego na skalę światową systemu do zarządzania produkcją i zasobami pn. IPOsystem (Intelligent Production Organization System) klasy Dynamic APS.

Dzięki zrealizowaniu projektu uruchomiliśmy seryjny montaż 6 nowych innowacyjnych produktów - maszyn własnej konstrukcji:

ASTRA 4 - wielkogabarytowa linia produkcyjna,
ASTRA 8 - wielkogabarytowa linia produkcyjna,
ASTRA 16 - wielkogabarytowa linia produkcyjna,
EXPERT SRF ( Standard Rotary Filler) wersji dla kubeczków i rożków,
Expert SRF ( Standard Rotary Filler) wersji dla opakowań familijnych.
ENROBER.

 

www.rpo.silesia-region.pl

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Wartość projektu: 1.411.496,00 zł
Dofinansowanie: 571.828,03 zł zł

 

Powiększ
Powiększ
Powiększ

 

 

 

 

 

 


 

Anuga Food Tec 2012, Kolonia, Niemcy

 

W dniach 27-30 marca 2012 roku zrealizowaliśmy projekt pn. Udział w Międzynarodowych Targach Anuga FoodTec 2012 w Kolonii w Niemczech, jako wystawca
Przedmiotem projektu była prezentacja innowacyjnych maszyn naszej konstrukcji ASTRA 4, ASTRA 8, ASTRA 16, a także urządzeń EXPERT SRF w 2 wersjach:dla kubeczków i rożków oraz dla opakowań familijnych i ENROBER urządzenia do wykonywania polew czekoladowych. Cel:budowa portfela zamówień na rok 2013
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie
www.rpo.silesia-region.pl

 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Wartość projektu: 121.553,02 PLN
Dofinansowanie: 49.994,04 PLN

 
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
 
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
  

 

Prodexpo 2012 - Moskwa, Rosja

 

W dniach 13-17 luty 2012 roku zrealizowaliśmy projekt pn. Udział w Międzynarodowych Targach ProdExpo 2012 w Moskwie w Rosji, jako wystawca.
Przedmiotem projektu była promocja i prezentacja innowacyjnych maszyn naszej konstrukcji Iglo Line, Frosto Electronic, Frosto Automatic, szczególnie pod kątem możliwości połączenia tych maszyn z innymi maszynami z naszej oferty poprzez różnego rodzaju systemy przenoszenia i sterowania.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie
www.rpo.silesia-region.pl

 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Wartość projektu: 98.926,53 PLN
Dofinansowanie: 41.286,15 PLN

 
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
  

 

SIGEP 2012 - Rimini, Włochy

 

W dniach 21-25 stycznia 2012 roku zrealizowaliśmy projekt pn. Udział w Międzynarodowych Targach SIGEP 2012 w Rimini, Włochy jako wystawca.
Przedmiotem projektu była promocja i prezentacja innowacyjnych maszyn naszej konstrukcji Iglo Line, Frosto Electronic Frosto Automatic, szczególnie pod kątem możliwości połączenia tych maszyn z innymi maszynami z naszej oferty poprzez różnego rodzaju systemy przenoszenia i sterowania.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie
www.rpo.silesia-region.pl

 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Wartość projektu: 122.782,50 PLN
Dofinansowanie: 49.997,25 PLN

 
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
 
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
 
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
 

 

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z RPO WSL uprzejmie prosimy o składanie ofert na
dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzania procesem produkcyjnym z funkcją samodzielnego przygotowania planów produkcyjnych, bezpośredniego sterowania pracą zasobów produkcyjnych, automatycznego zbierania informacji zwrotnych o przebiegu procesu produkcyjnego, tworzenia i zarządzanie szablonami produkcyjnymi, symulacji terminów zakończenia realizacji zleceń, zarządzania jakością i wydajnością pracy pracowników, automatycznej i bieżącej kontroli produkcji w toku, wspomagania procesów technologicznych, analiz wspomagających procesy planowania strategicznego, rozliczania czasu pracy pracowników.
System musi posiadać narzędzia do wymiany danych z systemami ( ERP, CAD/CAM itp.)
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 32 42 29 835.
Postępowanie – zakończone.

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z RPO WSL uprzejmie prosimy o składanie ofert na
dostawę oprogramowania do szybkiego tworzenia dokumentacji produkcyjnej/montażowej: elektrycznej, automatyki oraz instalacji na podstawie schematów ideowych.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 32 42 29 835.
Postępowanie – zakończone.

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z RPO WSL uprzejmie prosimy o składanie ofert na
dostawę oprogramowania do zarządzania projektami pozwalającego na: dostęp do dokumentacji po podaniu loginu i hasła, uzyskania natychmiastowej informacji, w jakich projektach użyto danego komponentu, obiegu plików wraz z ich cyfrowym zatwierdzaniem, tworzenia dokumentacji montażowej w „locie” natychmiast po wprowadzeniu zmian, ewidencji wszystkich zmian dokonanych w dokumentacji oraz osób ich dokonujących, tworzenia aktualnych list materiałów koniecznych do wyprodukowania maszyny. System musi zapewniać wymianę danych z oprogramowaniem Solidworks
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 32 42 29 835.
Postępowanie – zakończone.

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z RPO WSL uprzejmie prosimy o składanie ofert na
dostawę konstrukcji dachu do hali produkcyjno-magazynowej budowanej przy. ul. Wincentego Kadłubka 43 zgodnie z posiadanym projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę nr 957/73530/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 32 42 29 835.
Postępowanie – zakończone.
  


 

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z RPO WSL uprzejmie prosimy o składanie ofert na dostawę Pionowego Centrum Obróbczego. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 32 42 29 835.

Postępowanie – zakończone.

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z RPO WSL uprzejmie prosimy o składanie ofert na dostawę Zespół serwerowy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 32 42 29 835.

Postępowanie – zakończone.

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z RPO WSL uprzejmie prosimy o składanie ofert na dostawę Oprogramowania o następujących funkcjonalnościach: Możliwość zarządzania loginami i hasłami dostępu do dokumentacji technicznej, szybki dostęp do do dokumentacji technicznej, szybkie wyszukiwanie projektów, wyszukiwanie kontekstowe, kompatybilność z programem SolidWorks. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 32 42 29 835.

Postępowanie – zakończone.
W związku z realizacją projektu dofinansowanego z RPO WS uprzejmie prosimy o składanie ofert na zakwaterowanie w hotelu w terminie od 12-13.02.2012 oraz 13-17.02.2012 w Moskwie w pokojach jednoosobowych dla 2 osób. Zapytania i oferty prosimy kierować na e-mail: sekretariat@icegroup.pl
Postępowanie zakończone.

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z RPO WS uprzejmie prosimy o składanie ofert na wykonanie projektu i zabudowy stoiska targowego na targach SIGEP 2012. Zapytania i oferty prosimy kierować na e-mail: sekretariat@icegroup.pl
Postępowanie zakończone.

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z RPO WS uprzejmie prosimy o składanie ofert na montaż i demontaż stoiska na targowego na targach SIGEP 2012. Zapytania i oferty prosimy kierować na e-mail: sekretariat@icegroup.pl
Postępowanie zakończone.

W związku z realzacją projektu dofinansowanego z RPO WS uprzejmie prosimy o składanie ofert na bilety lotnicze na trasie KTW-FRA-DME-MUC-KTW dla 2 osób w terminie 11.02,2012 wylot, 17.02,2012 przylot. Zapytania i oferty prosimy kierować na e-mail: sekretariat@icegroup.pl
Postępowanie zakończone.

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z RPO WS uprzejmie prosimy o składanie ofert na projekt i zabudowę stoiska na targach ANUGA FoodTec 2012. Zapytania i oferty prosimy kierować na e-mail: sekretariat@icegroup.pl
Postępowanie zakończone.

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z RPO WS uprzejmie prosimy o składanie ofert na montaż i demontaż stoiska targowego na Targach ANUGA FoodTec 2012. Zapytania i oferty prosimy kierować na e-mail: sekretariat@icegroup.pl
Postępowanie zakończone.

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z RPO WS uprzejmie prosimy o składanie ofert na wykonanie sługi transportowej na trasie Rybnik-Rimini. Zapytania i oferty prosimy kierować na e-mail: sekretariat@icegroup.pl
Postępowanie zakończone.

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z RPO WS uprzejmie prosimy o składanie ofert na usługę transportową Rimini-Rybnik. Zapytania i oferty prosimy kierować na e-mail: sekretariat@icegroup.pl Postępowanie zakończone.
W związku z realizacją projektu dofinansowanego z RPO WS uprzejmie prosimy o składanie ofert na usługę transportową na trasie Kolonia-Rybnik. Zapytania i oferty prosimy kierować na e-mail: sekretariat@icegroup.pl
Postępowanie zakończone.

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z RPO WS uprzejmie prosimy o składanie ofert na usługę transportową na trasie Rybnik-Kolonia. Zapytania i oferty prosimy kierować na e-mail: sekretariat@icegroup.pl
Postępowanie zakończone.

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z RPO WS uprzejmie prosimy o składanie ofert na druk folderów reklamowych/katalogów 6 stronicowych składanych formatu A4. Zapytania i oferty prosimy kierować na e-mail: sekretariat@icegroup.pl
Postępowanie zakończone.
 


 

W 2010 roku w ramach realizowanego projektu pn. „Automatyzacja oraz integracja procesu produkcyjnego” zakupiliśmy 2 innowacyjne urządzenia:

- urządzenie do cięcia strumieniem wodnym marki WJS NC3015S

- hydrauliczną prasę krawędziową DURMA AD-S 30220

Dzięki zakupionym urządzeniom dokonaliśmy znaczącego ulepszenia procesów cięcia oraz hydraulicznego kształtowania krawędzi w naszej firmie. W związku z tym pragniemy zaoferować usługę cięcia strumieniem wodnym stali nierdzewnej oraz metali nieżelaznych (miedź i mosiądze, tytan, molibden) oraz hydraulicznego kształtowania krawędzi. Dzięki zastosowaniu ww. urządzeń wprowadziliśmy także do oferty 3 nowe produkty: Jumbo Servo Duble, Master FF Dual oraz Fold Fill& Clip.

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby 

 

Automatyzacja oraz integracja procesu produkcyjnego


ICE GROUP Sp. z o.o.
ul. Wincentego Kadłubka 43, 44-270 Rybnik


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

www.rpo.silesia-region.pl

 

Wartość projektu: 1 155 889,61 PLN

Dofinansowanie: 473 725,25 PLN

 


 

W 2010 roku zrealizowaliśmy projekt pn.

Udział w targach/wystawie Agroprodmash 2010 w Moskwie w Rosji, jako wystawca.

 

 

ICE GROUP Sp. z o.o.
ul. Wincentego Kadłubka 43, 44-270 Rybnik

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie
www.rpo.silesia-region.pl

 

Wartość projektu: 78 765,36 PLN

Dofinansowanie: 19 115,36 PLN

góra strony  góra strony